Training Centre

1.Oro Dental Hospital
72, Bank Road, Gorakhpur – 273001
Dr. Manoj Kumar
Phone: 9450436352

2.Sanjivani Pathology
;Dr. Amresh Jaiswal
Normal Road, Gorakhpur – 273001
Phone: 9415846671

3.Kumar Dental Hospital
Dr. M. Kumar
Cinema Road, Gopalganj
(Bihar) 841428
Phone: 7880823426